Photo by Alex Giacomini

 


Jeanette is working with a solo play for children; Snickar-Janne. Welcome to contact Jeanette for booking and more information!

Snickar-Janne - en riktig hantverksmästare!

 

Det knackar på dörren. In kommer en blåklädd filur med spretigt hår och en penna bakom örat. Det är Snickar-Janne, som ska laga stolarna i lokalen!

 

Barnen möts av Snickar-Janne, som kommer bärandes på en stor låda med verktyg och annat som behövs i arbetet. Snickar-Janne är en pratsam filur, som gärna berättar om sig själv och sina fina verktyg. Snickar-Janne öppnar glatt lådan för att visa, men det är något som inte stämmer. I lådan ligger något annorlunda. Det ser mer ut som ett tennisracket. Eller vänta...kanske en visp? Snickar-Janne är mycket fundersam. Kanske är det någon av barnen som vet vad det är för något som ligger i lådan.

 

Det visar sig att innehållet i verktygslådan är en fiol, och Snickar-Janne och barnen hjälps åt att förstå hur instrumentet fungerar. Så småningom fylls rummet av musik när Snickar-Janne drar stråken över strängarna.

 

Snickar-Janne börjar spela olika sorters låtar, och pratar med barnen om hur man kan känna sig när man hör musik. Alla känslor är tillåtna under tiden Snickar-Janne spelar loss på sin fiol. Till och med Snickar-Janne själv har svårt att sitta stilla och måste också upp och hoppa och dansa!

 

Snickar-Janne är en föreställning som främjar elevernas kreativitet och intresse för olika musikstilar genom en lekfull berättelse. Snickar-Janne inbjuder med sin fiol till olika känslor och stämningar, och elevernas erfarenheter utmanas i mötet med musiken. Snickar-Janne inbjuder till att våga uttrycka sig och tycka olika. Föreställningen har ett tydligt genusperspektiv och genom figuren Snickar-Janne utmanas både barnens men kanske framför allt de vuxnas invanda tankesätt och normer.